Regulamin Kuponów prezentowych

 

REGULAMIN kodów prezentowych

(dalej określany jako „Regulamin”)

 

Słowniczek


 • „REBEL.pl” – Rebel Sp. z o.o., o numerze NIP 9571068214, mająca siedzibę pod adresem: ul. Budowlanych 64c, 80-298 Gdańsk, o numerze REGON: 220149111
 •  „Sklep” – sklep stacjonarny REBEL.pl, w którym można dokonać zakupów, znajdujący się pod adresem ul. Budowlanych 64c, 80-298 Gdańsk.
 • „Strona www” sklep internetowy działający pod adresami //www.rebel.pl
 • „Kod prezentowy” – ciąg znaków, którym można opłacić w całości lub częściowo zakupy dokonywane na stronie www lub w sklepie.
 • „Nabywca” - osoba, która nabywa od REBEL.pl Kod prezentowy REBEL.pl w zamian za przekazanie środków pieniężnych.
 • „Użytkownik” – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Kodu prezentowego.
 • „Towary” – przedmioty oferowane do sprzedaży w sklepie lub na stronie www.
 • „PDK” – program lojalnościowy REBEL.pl

 

I. Postanowienia ogólne


 1. REBEL.pl zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Kuponu prezentowego oraz do przyjmowania Kuponu do realizacji w sklepie i na stronie internetowej. Przekazanie Kuponu prezentowego może być dokonane w sklepie lub za pośrednictwem Strony www.
 2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania REBEL.pl środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Kuponu prezentowego.
 3. Zakupiony Kupon prezentowy nie podlega wymianie na środki pieniężne w żadnej formie i nie może zostać zwrócony do REBEL.pl, z zastrzeżeniem punktu 14. Regulaminu sklepu www znajdującego się pod adresem //www.rebel.pl/x.php/1,65/Regulamin.html
 4. Kupon prezentowy w Sklepie nie podlega wymianie na środki pieniężne w żadnej formie i nie może zostać zwrócony do REBEL.pl.
 5. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do REBEL.pl z tytułu pozyskania dostępu do Kuponu prezentowego przez osoby postronne.
 6. Można nabyć Kupony prezentowe o wartości 50zł, 100zł lub 200zł.

 

II. Nabycie Kuponu prezentowego i jego aktywacja


 1. Kupon prezentowy może zostać zakupiony za pośrednictwem Strony www lub w Sklepie.
 2. Kupon prezentowy zakupiony i opłacony za pośrednictwem Strony www jest widoczny w Panelu klienta Nabywcy dostępnym po zalogowaniu się na konto Nabywcy na stronie www.rebel.pl.
 3. Kupon prezentowy zakupiony za pośrednictwem strony www może być wydrukowany przez Nabywcę z jego Panelu klienta.
 4. Kupon prezentowy zakupiony i opłacony w Sklepie jest przekazywany Nabywcy w formie wydruku zawierającego unikalny kod kreskowy Kuponu, unikalny kod numeryczny, datę ważności i skrót zasad wykorzystania Kuponu.
 5. Zapłata za Kupon prezentowy może nastąpić gotówką, za pomocą karty płatniczej lub kredytowej w przypadku dokonywania zakupu w sklepie.
 6. Zapłata za Kupon prezentowy może nastąpić przelewem lub za pomocą karty kredytowej w przypadku dokonywania zakupu na Stronie www.
 7. Kupon prezentowy jest aktywny 12 miesięcy od momentu aktywacji.
 8. Na cenę Kuponu prezentowego nie ma wpływu żaden procentowy rabat, w tym rabat przysługujący Nabywcy z tytułu posiadanego poziomu PDK.
 9. Dokonując zapłaty Kuponem wartość zamówienia jest obniżana o wartość rabatów, które przysługuja nabywcy.

 

III. Zasady korzystania


 1. REBEL.pl przyjmuje do realizacji jedynie aktywne Kupony prezentowe.
 2. Kupon prezentowy może być wykorzystany przez każdego Użytkownika, który przedstawi kod w sklepie lub wpisze go w odpowiednie pole w koszyku, w sklepie internetowym.
 3. Przy realizacji Kuponu prezentowego Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość kupowanego Towaru jest niższa niż aktualna wartość nominalna Kuponu prezentowego. Pozostała część środków pieniężnych ulega przepadkowi na rzecz REBEL.pl 
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny Towarów gotówką, kartą płatniczą, kartą kredytową (lub przelewem, jeśli zakup dokonywany jest na stronie www), gdy wartość otrzymywanego Towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Kuponu prezentowego.
 5. Użytkownik może użyć danego Kuponu prezentowego tylko raz.
 6. Do opłacenia jednego zamówienia Użytkownik może użyć kilku posiadanych Kuponów prezentowych.
 7. Do jednego zamówienia można przypisać Kupon prezentowy jak i procentowy kod rabatowy.
 8. Kupony prezentowe są wystawiane tylko i wyłącznie na okaziciela.
 9. Kupon prezentowy po przekroczeniu terminu ważności jest nieważny i nie może zostać użyty.
 10. Kupon prezentowy przypisany do zamówienia nie może być już z tego zamówienia usunięty.

 

IV. Rozliczenia i reklamacje


 1. Nabywca w chwili zakupu Kuponu prezentowego w sklepie otrzymuje od Wydawcy dokument „Kasa przyjęła” (KP) potwierdzający jego nabycie oraz potwierdzający wartość nominalną Kodu.
 2. Potwierdzeniem dokonania zakupu Kuponu prezentowego za pośrednictwem strony www jest potwierdzenie dokonanego przelewu na konto Wydawcy.
 3. Użytkownik wykorzystując Kod do opłacenia zamówienia otrzymuje paragon lub FV na wartość całego zamówienia.
 4. Użytkownik ma prawo w każdym czasie sprawdzić ważność i wartość Kuponu prezentowego kontaktując się z Wydawcą i podając posiadany kod.
 5. Wartość i ważność Kuponu prezentowego widoczne są w panelu klienta Nabywcy, dostępnym po zalogowaniu się na stronę www.
 6. Wszelkie reklamacje związane zakupem oraz użyciem Kuponu prezentowego będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia reklamacji drogą mailową przez Użytkownika.

 

V. Postanowienia końcowe


 1. Użytkownik Kuponu rabatowego poprzez użycie Kuponu w sposób określony w Regulaminie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się go przestrzegać.
 2. Nabywca Kuponu rabatowego poprzez nabycie Kuponu w sposób określony w Regulaminie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się go przestrzegać.
 3. Kupon prezentowy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Kupon prezentowy jest formą bonu towarowego.
 4. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.rebel.com oraz w sklepie. Na żądanie Użytkownika REBEL.pl przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.
 5. W przypadku sprzeczności niniejszego Regulaminu z Regulaminem rebel.pl, dostępnym na stronie internetowej //www.rebel.pl/x.php/1,65/Regulamin.html zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Regulaminu.

© 2003-2020 REBEL.pl
sklep@rebel.pl