Regulaminy rabatów procentowych i kwotowych

Regulamin dotyczący korzystania z rabatów procentowych (%) w sklepie

A. Uwagi ogólne:

 1. Rabaty nie obejmują kosztów dostawy ani usługi "płatność przy odbiorze". Rabaty obejmują tylko koszt zamówionych produktów.
 2. Rabaty liczone są od aktualnej ceny produktu widocznej na stronie sklepu w momencie składania zamówienia. Stara cena (przekreślona) nie jest ceną aktualną.
 3. Otrzymany rabat nie może zostać przyznany istniejącemu już zamówieniu. Rabatu można użyć tylko w momencie składania zamówienia.

B. Wyróżniamy trzy rodzaje rabatów:

 1. Rabat stały przyznawany za PDKi

  Jest to rabat, który otrzymują automatycznie wszystkie zamówienia składane na konto, które ma przyznany rabat na zamówienie wynikający z PDK. Rabat na zamówienie zaczyna się od 5 poziomu PDK wartością 4%. Z każdym kolejnym poziomem wartość rabatu rośnie. Rabat ten jest nierozerwalnie powiązany z poziomem PDK, na którym znajduje się konto. Konto zmieniając poziom uzyskuje coraz większy rabat, ale ważność punktów PDK wynosi 300 dni.

 2. Rabat jednorazowy (indywidualny)

  Rabat nie jest imienny, jest on na okaziciela. Można go przekazać innej osobie. Rabat w formie kodu rabatowego przyznawany indywidualnie jest jednorazowy. Rabat raz przypisany do zamówienia nie może być z niego usunięty. Rabat może obejmować wszystkie produkty w sklepie lub produkty z wybranej kategorii. W przypadku anulowania zamówienia rabat przepada - nie można go wykorzystać w innym zamówieniu. Wysokość rabatu (np. 5%) informuje jaki procent wartości całego zamówienia (brutto) zostanie od niego odjęty po przypisaniu rabatu do danego zamówienia (np. 5% oznacza, że za produkty (znajdujące się w zamówieniu) o wartości np. 193zł trzeba będzie zapłacić 183,35zł). Rabat jednorazowy ma swój okres ważności. Jeśli rabat straci swoją ważność, nie może już zostać wykorzystany. Nie należy się też za niego żadna rekompensata. Rabat jednorazowy łączy się z rabatem z PDKów, ale rabaty jednorazowe nie łączą się ze sobą - nie ma możliwości wpisania dwóch kodów rabatowych do jednego zamówienia. Nie ma możliwości uzyskania jednego większego kodu rabatowego w sytuacji posiadania dwóch (lub więcej) mniejszych kodów jednorazowych.

  Sposoby uzyskania jednorazowego kodu rabatowego:

  • Urodzinowy Kod Rabatowy - kod ten jest wysyłany na e-mail przypisany do klienckiego konta sklepowego, przy którym podana jest data urodzin. Kod wysyłany jest tydzień przed podaną datą urodzin, raz w roku i jest ważny przez 2 tygodnie. Wysokość rabatu to 5%. Aby dostać taki rabat należy zapisać się do newslettera i zaznaczyć dział "Promocje".
  • Konkursy, turnieje, konwenty itp. - REBEL.pl przekazuje jednorazowe kody rabatowe organizatorom różnych imprez, gdzie są one rozdawane np. jako nagrody.
 3. Rabat wielorazowy

  Jest to kod rabatowy udostępniony publicznie - na stronie sklepu, na Facebooku i innych miejscach, z których każdy użytkownik ma możliwość pobrania go. Rabat wielorazowy funkcjonuje jak rabat jednorazowy.

C. Postępowanie z zamówieniami, które zawierają rabaty jednorazowe:

Rabat zostaje przy oryginalnym zamówieniu, nie może być przeniesiony do innego zamówienia. Jeśli do złożonego już zamówienia zawierającego rabat zostaną dodane nowe produkty, również otrzymają one rabat, o ile można było te produkty zamówić w momencie składania zamówienia. Nie ma możliwości przyznania rabatu produktowi, którego nie można było zamówić w momencie składania zamówienia, bez względu na przyczynę. Nowe produkty dodawane do zamówienia z rabatem otrzymują również rabat jednorazowy, ale tylko przez 7 dni od daty złożenia zamówienia.Po upływie 7 dni można nadal dokładać produkty do zamówienia, otrzymają one ewentualny rabat z PDK, ale już nie rabat jednorazowy.

D. Postępowanie z zamówieniami, które zawierają rabaty wielorazowe:

Rabat zostaje przy oryginalnym zamówieniu, nie może być przeniesiony do innego zamówienia. Jeśli do złożonego już zamówienia zawierającego rabat wielorazowy zostaną dodane nowe produkty, nie otrzymają one rabatu, chyba że termin ważności rabatu jeszcze nie upłynął. Tylko te produkty, które rabat pierwotnie obejmował, mogą uzyskać rabat w momencie dodawania produktu do istniejącego już zamówienia.

Regulamin kuponów prezentowych

REGULAMIN kuponów prezentowych

(dalej określany jako „Regulamin”)

Słowniczek

 • „REBEL.pl” – Rebel Sp. z o.o., o numerze NIP 9571068214, mająca siedzibę pod adresem: ul. Budowlanych 64c, 80-298 Gdańsk, o numerze REGON: 220149111
 • „Sklep” – sklep stacjonarny REBEL.pl, w którym można dokonać zakupów, znajdujący się pod adresem ul. Budowlanych 64c, 80-298 Gdańsk.
 • „Strona www” sklep internetowy działający pod adresami //www.rebel.pl
 • „Kupon prezentowy” – ciąg znaków, którym można opłacić w całości lub częściowo zakupy dokonywane na stronie www lub w sklepie.
 • „Nabywca” - osoba, która nabywa od REBEL.pl Kod prezentowy REBEL.pl w zamian za przekazanie środków pieniężnych.
 • „Użytkownik” – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Kodu prezentowego.
 • „Towary” – przedmioty oferowane do sprzedaży w sklepie lub na stronie www.
 • „PDK” – program lojalnościowy REBEL.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. REBEL.pl zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Kuponu prezentowego oraz do przyjmowania Kuponu do realizacji w sklepie i na stronie internetowej. Przekazanie Kuponu prezentowego może być dokonane w sklepie lub za pośrednictwem Strony www. Nabywca zobowiązuje się do przekazania REBEL.pl środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Kuponu prezentowego. Zakupiony Kupon prezentowy nie podlega wymianie na środki pieniężne w żadnej formie i nie może zostać zwrócony do REBEL.pl.
 2. Kupon prezentowy w Sklepie nie podlega wymianie na środki pieniężne w żadnej formie i nie może zostać zwrócony do REBEL.pl. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do REBEL.pl z tytułu pozyskania dostępu do Kuponu prezentowego przez osoby postronne.
 3. Można nabyć Kupony prezentowe o wartości 50zł, 100zł lub 200zł dostępne pod adresem //www.rebel.pl/promocje/1905-kupony-prezentowe.

II. Nabycie Kuponu prezentowego i jego aktywacja

 1. Kupon prezentowy może zostać zakupiony za pośrednictwem Strony www lub w Sklepie.
 2. Kupon prezentowy zakupiony i opłacony za pośrednictwem Strony www jest widoczny w Panelu klienta Nabywcy dostępnym po zalogowaniu się na konto Nabywcy na stronie www.rebel.pl.
 3. Kupon prezentowy zakupiony za pośrednictwem strony www może być wydrukowany przez Nabywcę z jego Panelu klienta.
 4. Kupon prezentowy zakupiony i opłacony w Sklepie jest przekazywany Nabywcy w formie wydruku zawierającego unikalny kod kreskowy Kuponu, unikalny kod numeryczny, datę ważności i skrót zasad wykorzystania Kuponu.
 5. Zapłata za Kupon prezentowy może nastąpić gotówką, za pomocą karty płatniczej lub kredytowej w przypadku dokonywania zakupu w sklepie.
 6. Zapłata za Kupon prezentowy może nastąpić przelewem lub za pomocą karty kredytowej w przypadku dokonywania zakupu na Stronie www.
 7. Kupon prezentowy jest aktywny 12 miesięcy od momentu aktywacji.
 8. Na cenę Kuponu prezentowego nie ma wpływu żaden procentowy rabat, w tym rabat przysługujący Nabywcy z tytułu posiadanego poziomu PDK.
 9. Dokonując zapłaty Kuponem wartość zamówienia jest obniżana o wartość rabatów, które przysługuja nabywcy.

III. Zasady korzystania

 1. REBEL.pl przyjmuje do realizacji jedynie aktywne Kupony prezentowe.
 2. Kupon prezentowy może być wykorzystany przez każdego Użytkownika, który przedstawi kod w sklepie lub wpisze go w odpowiednie pole w koszyku, w sklepie internetowym.
 3. Przy realizacji Kuponu prezentowego Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość kupowanego Towaru jest niższa niż aktualna wartość nominalna Kuponu prezentowego. Pozostała część środków pieniężnych ulega przepadkowi na rzecz REBEL.pl
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny Towarów gotówką, kartą płatniczą, kartą kredytową (lub przelewem, jeśli zakup dokonywany jest na stronie www), gdy wartość otrzymywanego Towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Kuponu prezentowego.
 5. Użytkownik może użyć danego Kuponu prezentowego tylko raz.
 6. Do opłacenia jednego zamówienia Użytkownik może użyć kilku posiadanych Kuponów prezentowych. Do jednego zamówienia można przypisać Kupon prezentowy jak i procentowy kod rabatowy.
 7. Kupony prezentowe są wystawiane tylko i wyłącznie na okaziciela.
 8. Kupon prezentowy po przekroczeniu terminu ważności jest nieważny i nie może zostać użyty.
 9. Kupon prezentowy przypisany do zamówienia nie może być już z tego zamówienia usunięty.

IV. Rozliczenia i reklamacje

 1. Nabywca po zakupie Kuponu prezentowego w sklepie może otrzymać od Wydawcy na życzenie dokument „Kasa przyjęła” (KP) potwierdzający jego nabycie oraz potwierdzający wartość nominalną Kodu. Życzenie należy wyrazić drogą mailową na adres sklep@rebel.pl.
 2. Potwierdzeniem dokonania zakupu Kuponu prezentowego za pośrednictwem strony www jest potwierdzenie dokonanego przelewu na konto Wydawcy.
 3. Użytkownik wykorzystując Kod do opłacenia zamówienia otrzymuje paragon lub FV na wartość całego zamówienia.
 4. Użytkownik ma prawo w każdym czasie sprawdzić ważność i wartość Kuponu prezentowego kontaktując się z Wydawcą i podając posiadany kod.
 5. Wartość i ważność Kuponu prezentowego widoczne są w panelu klienta Nabywcy, dostępnym po zalogowaniu się na stronę www.
 6. Wszelkie reklamacje związane zakupem oraz użyciem Kuponu prezentowego będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia reklamacji drogą mailową przez Użytkownika.

V. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik Kuponu prezentowego poprzez użycie Kuponu w sposób określony w Regulaminie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się go przestrzegać.
 2. Nabywca Kuponu prezentowego poprzez nabycie Kuponu w sposób określony w Regulaminie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się go przestrzegać.
 3. Kupon prezentowy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.
 4. Kupon prezentowy jest formą bonu towarowego.
 5. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.rebel.com oraz w sklepie. Na żądanie Użytkownika REBEL.pl przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.
 6. W przypadku sprzeczności niniejszego Regulaminu z Regulaminem rebel.pl, dostępnym na stronie internetowej //www.rebel.pl/strona/regulamin-65.html, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Regulaminu.