Regulamin

Regulamin sklepu internetowego REBEL.pl

(ostatnia aktualizacja 09.02.2022, poprzednia wersja)

I. Informacje o firmie

 1. Sklep internetowy REBEL.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez firmę:
  Rebel Sp. z o.o.
  ul. Budowlanych 64c
  80-298 Gdańsk
  NIP: 9571068214
  REGON: 221833849
  Numer KRS: 0000451062
  Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 3 822 100 PLN w pełni opłacony.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszelkie informacje na temat Sklepu, zamówień, reklamacji, itp. można uzyskać pod numerem telefonu 58 728 49 31 (opłata zgodnie z cennikiem operatora) w dni robocze, w godzinach 10:00-16:00 lub pod adresem e-mail sklep@rebel.pl, odpowiedzi udzielamy przed upływem 48 godzin (w dni robocze).
 4. Wszystkie ceny na stronie Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

II. Zamówienia i sposób ich realizacji

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.rebel.pl, w wyjątkowych przypadkach telefonicznie pod numerem 58 728 49 31.
 2. Do złożenia zamówienia wymagane jest posiadanie konta zarejestrowanego w sklepie REBEL.pl.
 3. Po złożeniu zamówienia klient dostaje informację o jego przyjęciu na adres e-mail podany przy rejestracji. W tej wiadomości znajdują się m.in.:
  • liczba i cena zamówionych produktów, wraz z podatkiem
  • koszty dostawy i ewentualnie koszty wybranego sposobu płatności; koszty dostawy obejmują kompleksową obsługę zamówienia od momentu jego złożenia poprzez kompletowanie, pakowanie i przekazanie go przewoźnikowi w celu doręczenia
  • przewidywany termin realizacji zamówienia
 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - natychmiast po potwierdzeniu złożonego zamówienia
  • w przypadku zamówień płatnych z góry - w chwili zaksięgowania na koncie sklepu wpłaty za zamówienie
 5. Od momentu złożenia zamówienia, do momentu jego realizacji klient może anulować złożone przez siebie zamówienie kontaktując się ze sklepem e-mailowo bądź telefonicznie.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do wysyłki produktów z kilku różnych zamówień tego samego klienta, skierowanych na ten sam adres dostawy i realizowanych tego samego dnia w jednej przesyłce zbiorczej.
 7. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od potwierdzenia złożonego złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. maksymalnie po upływie czasu najdłuższego z podanych.
 8. Zamówienia na produkty mające czas realizacji powyżej 48h są sprowadzane na zamówienie. W tych przypadkach sklep nie gwarantuje realizacji zamówienia, jeśli wyczerpie się nakład produktu lub żaden z dostawców nie będzie mógł danego produktu dostarczyć. W takiej sytuacji zamówienie zostaje anulowane i wpłacone przez klienta pieniądze zostają zwrócone w całości na wskazane konto.
 9. Termin otrzymania zamówienia przez klienta to czas realizacji zamowienia powiększony o czas dostawy zamówienia, zależny od wybranej formy przesyłki. Więcej informacji o czasie realizacji zamówienia.
 10. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • przy odbiorze - za pobraniem lub przy odbiorze osobistym w Sklepie;
  • z góry przelewem bankowym na konto Sklepu: 60 1050 1764 1000 0090 3116 0501;
  • z góry kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic);
  • z góry przelewem elektronicznym za pośrednictwem firmy Autopay S.A.
 11. Zamówienia zagraniczne mogą być opłacane tylko z góry.

III. Zwroty, odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta klient może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni od odebrania zamówienia.
 2. Aby odstąpić od umowy, należy przesłać jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres sklep@rebel.pl wraz z informacjami pozwalającymi na jednoznaczną identyfikację zamówienia (np. numer zamówienia, adres dostawy, itp.) a następnie zwrócić towar zgodnie z informacjami przesłanymi przez Sklep w odpowiedzi na oświadczenie odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep gwarantuje zwrot w ciągu 7 dni pełnej kwoty zamówienia, wraz z kosztami przesyłki. Zwrot płatności zostanie dokonany takim samym sposobem, w jaki została ona poniesiona, chyba że jest to niemożliwe (w takim przypadku - przelewem na wskazane konto bankowe).
 4. Klient może także w ciągu 14 dni zwrócić część zamówienia (np. niektóre zakupione produkty), w takim przypadku Sklep gwarantuje zwrot ceny tych towarów w momencie ich zamawiania oraz zwrot kosztów przesyłki, proporcjonalnie do wartości całego zamówienia.
 5. Koszty zwrotu towaru (dostarczenia ich do siedziby Sklepu) są ponoszone przez klienta.
 6. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

IV. Reklamacje

 1. W razie wszelkich niezgodności zawartości paczki ze złożonym zamówieniem, uszkodzenia produktu lub braku elementów klient może złożyć reklamację pod adresem e-mail reklamacje@rebel.pl podając dane niezbędne do identyfikacji zamówienia (np. adres dostawy, numer zamówienia, itp.) i dokładnie opisując problem.
 2. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), klient może zdecydować czy Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu, zaakceptuje obniżoną cenę lub wybierze inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni.
 4. W przypadku konieczności zwrotu produktu Sklep wzywa kuriera, który podejmuje paczkę od klienta. Klient nie ponosi żadnych związanych z tym kosztów.
 5. W przypadku gdy w wyniku reklamacji następuje zwrot towaru, Sklep zwraca klientowi pełną kwotę zapłaconą za towar oraz koszt dostawy.
 6. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

V. Warunki korzystania z usługi

 1. W ramach korzystania ze Sklepu Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.
 2. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
 3. Zabronione jest używanie systemów automatycznego pobierania danych (w tym "robotów", "pająków", "crawlerów", itp.), które obciążają systemy techniczne Sklepu bardziej, niż robiłby to zwyczajny ludzki użytkownik.
 4. Systemy automatycznego pobierania danych są zobowiązanie do wyraźnej identyfikacji poprzez podanie swojej nazwy w nagłówku User-Agent oraz przestrzegania szczegółowych zasad określonych w pliku robots.txt.
 5. Zabronione jest jakiekolwiek automatyczne pobieranie danych ze Sklepu w celu prezentacji ich na innych stronach internetowych, poza przypadkami gdy taka zgoda zostanie udzielona wprost.

VI. Załączniki

 1. Aktualny odpis z rejestru KRS Sklepu
 2. Polityka prywatności
 3. Wykorzystanie plików cookies
 4. Plik robots.txt
 1. Dla dwojga
 2. Dzień Puzzli w rebel.pl