Fundusze europejskie

REBEL.pl otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innnowacyjna Gospodarka:

Ze środków pochodzących z dofinansowania został stworzony kompleksowy Plan Rozwoju Eksportu firmy, który jest wdrażany w latach 2010-2012, także w ramach Programu Operacyjnego Innnowacyjna Gospodarka:

REBEL.pl bierze udział w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy IV.