Michał

Obserwowani

0 użytkowników

Obserwujący

0 użytkowników

Mała uwaga. Na planszy graczy jest niewłaściwe tłumaczenie pierwotnego ustroju. W angielskim wydaniu jest Despotyzm (Despotism) (trafnie odnoszący się do pierwszych monarchii Bliskiego i Dalekiego Wschodu jako pierwotnych form ustrojowych państwa). W polskim egzemplarzu - Tyrania, która odnosi się do ustroju jedynowładztwa w greckich poleis w VII-Vi w. p.Ch. a wiec dla okresu późniejszego, krótkiego i związanego z pewnym niewielkim obszarem. Przy tłumaczeniu gry nawiązującej do historii cywilizacji warto zwracać uwagę na takie rzeczy.